Kategórie

Akcie a zľavy

Žiadne produkty so zníženou cenou

Reklamácia tovaru a jej priebeh

Reklamáciu tovaru zakúpeného v e-shope www.topmydla.sk je možné uplatniť poštou na adresu:

Business Management, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 2305/45
010 01 Žilina

K tomu, aby sme mohli reklamáciu vybaviť, musíte k zásielke doložiť doklad preukazujúci, že ste tovar zakúpil v e-shope www.topmydla.sk (faktúra) a reklamačný formulár, ktorý si môžete voľne stiahnuť TU. Nezabudnite uviesť, aká je vada tovaru alebo ako sa vada prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Berte, prosím na vedomie, že použité kozmetické prípravky bez zjavnej vady nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť.

V prípade uznania reklamácie, Vám budú účelne vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamáciou výrobku vrátené na základe zaslaného potvrdenia o podaní zásielky/predaní dopravcovi. V žiadnom prípade však nezasielajte reklamovaný tovar na dobierku.

O priebehu celej reklamácie budete informovaný e-mailami, ktoré Vás upozornia na to, že Vaša reklamácia bola nami prijatá do systému, ďalej že bola vybavená, príp. zamietnutá, a tiež informáciu, že Vám bola odoslaná. Nevybavenie reklamácie v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote znamená, že naša spoločnosť porušila podstatným spôsobom zmluvu. To Vám dáva právo rozhodnúť sa medzi odstránením vady dodaním novej veci alebo chýbajúcej veci, odstránením vady opravou, primeranou zľavou z ceny alebo odstúpením od zmluvy.

Ak neuvediete alebo odmietnete uviesť svoje kontaktné údaje (telefónny kontakt alebo e-mail), potom ste uzrozumený s tým, že sa o vybavenie reklamácie v zákonom stanovenej lehote, budete zaujímať sám a ak tak neurobíte, musíte znášať dôsledky, ktoré pre Vás z Vašej nečinnosti v tomto smere plynú.

Ďalšie Vaše práva ako spotrebiteľa, ktoré sa ku kúpe tovaru veci viažu, nie sú dotknuté.

Identifikačné údaje topmydla.sk (predávajúceho)

Názov spoločnosti: Business Management, s.r.o.
Ulica a číslo: Alexandra Rudnaya 2305/45
Mesto a PSČ: 010 01 Žilina
Štát: Slovenská republika

IČO: 47542837
IČDPH: SK2023938114

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60985/L

Kontakty

Nižšie uvedené kontaktné údaje slúžia pre prípad komunikácie ohľadom vybavenia Vašej požiadavky alebo otázky na reklamačný proces.

e-mail: topmydla@topmydla.sk
tel.: +421 904 591 752


QR kód

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu